KOHDEVENYTYKSET
SOPIVAT KAIKILLE

Venytysasennot ovat
yksinkertaisia ja helppo oppia sekä sopivat jokaiselle iästä ja fyysisestä kunnosta riippumatta.

Kohdevenytykset vähentävät lihasten kireyttä ja kipuja sekä
ehkäisevät kramppeja.

Venytykset helpottavat
liikuntaa ja arkiaskareita
sekä antavat hyvän olon tunteen.

"Aktiivinen kohdevenyttely"
-kirjan 53 venytystä myös
vahvistavat kehon lihaksia ja hoitavat niiden sekä jänteiden ja nivelten kuntoa ja terveyttä.

Aaron Mattes on tehnyt opaskirjan "Specific Stretching for Everyone,"
jossa on kuvattu kohde-
venytykset kehon tärkeim-
mille lihaksille. Venytyksiä
olisi hyvä tehdä päivittäin
ja perusteellinen venyttely
ainakin kerran viikossa.

AKTIIVINEN KOHDEVENYTTELY -KIRJASTA ILMESTYI
VUONNA 2014 NELJÄS, TÄYDENNETTY PAINOS

Kirjassa on ohjeet 53
tärkeimmän venytyksen
tekemiseen 30 eri
urheilulajin harrastajille.
Siinä on myös runsaasti
tietoa aktiivisesta
kohdevenyttelystä ja sen
perusteista sekä vertailua
muihin venytystapoihin.

Maailmalla kohdevenyttely
tunnetaan nimellä AIS eli
"Active Isolated
Stretching." Aaron L.
Mattes kehitti sen
USA:ssa 1970 -luvulla.Mattesin uusin kirja
AIS/kohdevenyttelystä on
"Aaron Mattes`Active
Isolated Stretching".
Se ilmestyi vuonna 2012
ja siinä on kuvattu noin
120 venytystä kehon eri
lihaksille ja niiden osille.

Näin suuri määrä
venytyksiä on tarpeen erityisesti fysioterapian
sovelluksia varten.
Urheilijat tarvitsevat
tarkkaan kuhunkin
lihakseen tai sen osaan
kohdistettuja venytyksiä
muun muassa vammoista
kuntoutumisessa.

 CV
 Pertti Tapani Kukkonen   

1959: Master`s degree of Political Science (statistics and economics) at the University of Helsinki. 
1959-1960: Mathematician at the Post and Telegraph Administration in Helsinki      

1960: Research fellow, Bank of Finland Institute for Economic Research 
Kukkonen P: "Seasonal Fluctuations in Industrial Production in Finland", Bank of Finland Monthly Bulletin, 1961:8. 
Kukkonen P: "On the Measurement of Seasonal Variations", Bank of Finland Institute for Economic Research, Series D:1, 1963. Kukkonen P: "Säsongrensning och analys av månadsserier", Nordisk Statistisk Skriftserie Nr 12, 1964.       

1968: PhD in statistics at the University of Helsinki: "Analysis of seasonal and other short-term variations with applications to Finnish economic time series", Bank of Finland Institute for Economic Research, Series B:28. 
1968-1969: A Fullbright Research Fellow at the University of California, Berkeley. 
1970: Director of the Bank of Finland Institute for Economic Research. 
1970: Initiated and directed the studies on BOF-econometric models for the Finnish economy (BOF refers to Bank of Finland). BOF1 -model was the Finnish contribution to the international LINK -model of the world economy.  
Kukkonen P et al. "A Quarterly Model of the Finnish Economy", Bank of Finland D:29, 1972. 
1971-1982: Participated in the annual meetings of the LINK -project in several countries.   

1972: Director of ADP -planning, Bank of Finland.   
Kukkonen P: "Features of the Finnish Monetary Relationships", Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1973:2. 
Kukkonen P: "The Transmission of Monetary Policy through Credit Rationing: The Case of Finland", Conference on the Monetary Mechanism in Open Economies, Haikko, Finland, 1975. 
Kukkonen P et al: "Bank of Finland Quarterly Model", in Waelbroeck J L (ed.) The Models of Project LINK, North-Holland, 1976. 
Kukkonen P: "Forecasting the Effects of Economic Policies with a Macromodel", NordDATA 77 conference documentation, Copenhagen, 1977. 
Kukkonen P et al: "BOF2 -mallin rakenne ja kokemuksia mallin käytöstä", Taloustieteellisen seuran vuosikirja, 1977. 
1980: Section Chairman of Government Committee on Technological Change. 
Kukkonen P: "Teknologisen kehityksen ja automaation taloudelliset vaikutukset", PTT -Katsaus 1/1980.   

1982: Managing Director of the Pellervo Economic Research Institute (PTT). 
Kukkonen P: "Miten voidaan turvata Suomen talouspolitiikan riittävä itsenäisyys", PTT -Katsaus 2/1984. 
Lybeck J P, Kukkonen P et al. "A Comparison of the Dynamic Properties of Five Nordic Macroeconomic Models". The Scandinavian Journal of Economics 1984:1.   
Kukkonen P: "Kansainvälinen raha- ja valuuttajärjestelmä ja Suomen rahoitusmarkkinat", Kansantaloudellinen aikakauskirja 1:1986. 
Kukkonen P: "Puheenvuoro", Kansantaloudellinen aikakauskirja 4:1988. 
Kukkonen P: "Kansantalouden rakenteen vinoutumia on korjattava", Kansantaloudellinen aikakauskirja 4:1991. 
1991: Professor title     
Kukkonen P: "Comments on Lawrence R. Klein": Use of Mainstream Macroeconometric Models for Policy Formation, in Macroeconomic Modelling and Policy Implications, ed. by S. Honkapohja and M. Ingberg, North-Holland 1993.   

1997 Retirement. 
Kukkonen P: "Rahapolitiikka ja Suomen kriisi", Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja No. 16, 1997. 
Kukkonen P: "Analys av Finlands Ekonomiska Kris", Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 2/1998. 
Kukkonen P: "Onko laman opetukset -teoksen jälkiviisaus perusteltua?", Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2002.   Kukkonen P: "Aktiivinen kohdevenyttely" 1.painos, Readme.fi, 2011, 2.painos 2011, 3.laajennettu painos 2013, 4.laajennettu painos 2014. 
Kukkonen P: "Alkemian loppu: Otteita Mervyn Kingin teoksesta", Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2016.   

My hobby is running, which got a new start in 1969 when doing research in Berkeley, California. When returning back to Finland, my research team started running twice a week. In 1978 I was invited to join Sports Club Pumppu, where professors of e.g. physics and medicine and directors of firms were jogging and having discussions on social and political problems. During recent 10 years I have been leading AIS stretching exercises for this club.   

In 2002 low back pain and sciatica made my running impossible. I was lucky to find AIS -stretches to heal the symptoms, and I was surprised that the stretches were doing it so fast, in a week or two. Since that, my research interest has been focused on active isolated stretching and the scientific basis of it. I also added AIS -stretches to my daily running before exercise and after exercise, and found how it transformed me from an average runner to a competitive athlete. I was able to win European championship in marathon and a dozen national championships.   

I am author of a book, published in 2011 on AIS (in Finnish). A lot of information on AIS has been collected on these internet pages.  I  am also author of 18 articles on AIS in sports journals. In 2010-2020 I have been reading and studying sports medicine books and articles in order to understand the theory behind static, cyclic and PNF-stretching.