KOHDEVENYTYKSET
SOPIVAT KAIKILLE

Venytysasennot ovat
yksinkertaisia ja helppo oppia sekä sopivat jokaiselle iästä ja fyysisestä kunnosta riippumatta.

Kohdevenytykset vähentävät lihasten kireyttä ja kipuja sekä
ehkäisevät kramppeja.

Venytykset helpottavat
liikuntaa ja arkiaskareita
sekä antavat hyvän olon tunteen.

"Aktiivinen kohdevenyttely"
-kirjan 53 venytystä myös
vahvistavat kehon lihaksia ja hoitavat niiden sekä jänteiden ja nivelten kuntoa ja terveyttä.

Aaron Mattes on tehnyt opaskirjan "Specific Stretching for Everyone,"
jossa on kuvattu kohde-
venytykset kehon tärkeim-
mille lihaksille. Venytyksiä
olisi hyvä tehdä päivittäin
ja perusteellinen venyttely
ainakin kerran viikossa.

AKTIIVINEN KOHDEVENYTTELY -KIRJASTA ILMESTYI
VUONNA 2014 NELJÄS, TÄYDENNETTY PAINOS

Kirjassa on ohjeet 53
tärkeimmän venytyksen
tekemiseen 30 eri
urheilulajin harrastajille.
Siinä on myös runsaasti
tietoa aktiivisesta
kohdevenyttelystä ja sen
perusteista sekä vertailua
muihin venytystapoihin.

Maailmalla kohdevenyttely
tunnetaan nimellä AIS eli
"Active Isolated
Stretching." Aaron L.
Mattes kehitti sen
USA:ssa 1970 -luvulla.Mattesin uusin kirja
AIS/kohdevenyttelystä on
"Aaron Mattes`Active
Isolated Stretching".
Se ilmestyi vuonna 2012
ja siinä on kuvattu noin
120 venytystä kehon eri
lihaksille ja niiden osille.

Näin suuri määrä
venytyksiä on tarpeen erityisesti fysioterapian
sovelluksia varten.
Urheilijat tarvitsevat
tarkkaan kuhunkin
lihakseen tai sen osaan
kohdistettuja venytyksiä
muun muassa vammoista
kuntoutumisessa.

Mo Farah ja Usain Bolt sekä lukuisat muut huippu-urheilijat ehkäisevät vammoja ja nopeuttavat palautumista AIS-venytyksillä

Lehdistön ja internetin sivustoihin perustuva selvitys

(Lähteet ovat yhteenvetojen jälkeen)

Selvityksen tarkoitus on vahvistaa lähteiden perusteella tieto, että Gerard Hartmannin nettisivuillaan mainitsemat urheilijat, joita hän on hoitanut ja ohjannut, käyttävät harjoittelussaan ja kilpailuissa AIS -venyttelyä. Tämä  selvitys on jatkoa artikkeliin "Kohdevenyttely huippu-urheilussa". Siellä mainittiin, että nettisivuillaan (www.hartmann-international.com) Hartmann kertoo ohjaamiensa urheilijoiden harjoitusohjelmasta, jossa AIS on merkittävänä osana. Tässä selvityksessä kerrotaan lähteiden avulla tarkemmin, mitä nämä ohjeet ovat ja kuinka tärkeinä Hartmann niitä pitää.

Edelleen selvitetään, miten myös saksalaiset yleisurheilun ja fysioterapian lehdet ja nettisivustot ovat päätelleet AIS/kohdevenyttelyn olevan Hartmannin hoitomenetelmän merkittävin osa ja että mm. Usain Bolt on Hartmannin hoidossa ja ohjauksessa. 

Irlantilainnen ja brittiläinen lehdistö on kirjoittanut "urheilun supertähtien" kuten Usain Boltin vierailuista Hartmannin klinikalla Irlannissa. Siitä voidaan tehdä päätelmiä tämän hoitosuhteen kestosta ja laadusta. 

Selvitysten yhteenveto, Mo Farah   

(Brittiläinen Mo Farah voitti sekä Lontoon Olympiakisoissa 2012 että Moskovan MM -kisoissa 2013 ja Pekingin MM -kisoissa 2015 ja edelleen Rion Olympiakisoissa 2016 sekä Lontoossa 2017 5000 metrin ja 10 000 metrin juoksumatkojen kultamitalit.)

1. "Opening of a new branch of Clinic in Kenya" 

Tämä on 13.artikkeli www.hartmann-international.com -sivustossa. Hartmann kertoo uuden klinikan avaamisesta Kenian Itenissä ja samalla, että Mo Farah oli Itenissä puoli vuotta harjoittelemassa Lontoon olympiakisoihin. Tämä lause jo viittaa siihen, että Mo Farah oli Itenissä Hartmannin hoidossa ja ohjauksessa.

 

2. "Training Confidential: Mo Farah" 

Tämä haastattelu on nettisivustolla "Short List Com" 

Mo Farah kertoo haastattelussa mm., että Hartmann on hänen fysioterapeuttinsa. Tämä vahvistaa sen asian, että Mo Farah harjoitteli Kenian Itenissä, jotta Hartmann tarvittaessa hoitaa hänen rasitusvammansa. 

Hartmann ehdottaa ja jopa edellyttää, että urheilija tekee itse tai avustettuna AIS/kohdevenytykset ennen harjoituksia, jotta vammoja ei synny, niin kuin "Hope on a Rope" -artikkelista ilmenee. 

3. "Hope on a rope" artikkeli

Tämä teksti on www.hartmann-international.com -sivuston 23. artikkeli. Hartmann kertoo siinä mm., miten hän opetteli AIS -venyttelyn Aaron Mattesin klinikalla Floridassa vuonna 1990. Tälle selvitykslle tärkeä tieto on, että Hartmann ohjaa urheilijat tekemään AIS -venytyksiä ennen harjoitusta ja kilpailuja ja samoin pian niiden jälkeen. Hän kirjoittaa (suomennettuna):

"Urheilijan tulee venytellä aina ennen harjoitusta, jotta lihakset ovat valmiina harjoituksen rasitukseen ja jotta ehkäistään vammojen syntymistä. Harjoituksen jälkeen tulee venytellä kevysti, jotta kudoksiin saadaan jälleen joustavuus ja venyvyys, joita harjoitus ja väsyminen ovat heikentäneet."

Hartmann kirjoittaa myös: "Vaikutan ammatissani eliittiurheiluun ja olen tuonut Mattesin kehittämät tekniikat olympiavoittajille ja maailmanmestareille, joista monilla oli vain vähän aikaisempaa tietoa venyttelystä. Nyt maailman kilpaurheilussa useimmat pitävät AIS/kohdevenyttelyä muita parempana".

Tämä on hyvin selkeä viesti siitä, että hän opettaa eliittiurheilija-asiakkaansa tekemään AIS -venyttelyä, jotta vammojen syntymistä ehkäistään.  Hartmann kirjoitti tekstin jo yli 25 vuotta sitten.

Selvitysten yhteenveto, Usain Bolt

4. "Gerard Hartmann lockt die Stars auf die Insel"

Saksalaisessa "Leichtathletik" -lehdessä ja sivustolla huhtikuussa 2009 julkaistussa artkkelissa ihmetellään, miten Hartmann onnistuu houkuttelemaan Usain Boltin kaltaisia urheilun supertähtiä klinikalleen Irlantiin. Jutussa kerrotaan, että Hartmannin "salainen ase" (Geheimwaffe) on AIS ja että hän käyttää sitä sekä vammojen hoitamisessa että niiden ennalta ehkäisemisessä. Näin Saksaan on (viimeistään) noin kahdeksan vuotta sitten levinnyt yleisurheilijoiden lehdessä tieto, että Usain Bolt ja hänen lisäkseen melkoinen joukko huippujuoksijoita on ottanut AIS/kohdevenyttelyn harjoittelunsa osaksi. (Näitä tässä jutussa mainittuja muita huippujuoksijoita olivat Kenenisa Bekele ja Shelly-Ann Fraser.)  

Suomennettuna tämä kappale kuuluu:

"Salainen ase aktiivinen kohdevenyttely,

Sekä vammoista toipumisessa että niiden ehkäisemisessä Gerard Hartmann vannoo erään erityisen venyttelytavan nimiin: AIS-venyttelyssä venytetään vain muutaman sekunnin ajan, mutta sitä toistetaan useita kertoja. Hän jopa varoittaa tekemästä pitkiä voimantuottoa heikentäviä venytyksiä, jotka voivat hetkessä johtaa ylirasitukseen. Haittavaikutukset ovat usein väistämättömiä,koska urheilijat joutuvat siinä käyttämään liian suurta voimaa."

5. "Keeping bolt on the right track"  

Irlantilainen "Athletics" -lehti otsikoi juttunsa tällä sanaleikillä 30.12.2008. Jutussa kumotaan "irlantilaisten lempimä huhu", että Usain Bolt tulisi harjoittelemaan Irlantiin vuoden 2012 Lontoon olympiakisojen alla. Kuinka pitkään Bolt lienee jo soveltanut AIS:ää harjoitteluunsa? Tämä Athletics -lehden juttu on vuoden 2008 lopulta, joten ainakin jo 9 vuotta sitten se oli käynnissä.

6. "Ahletics: Sprint king Bolt given fast-track access to Ireland" 

"The Independent" -lehti kirjoitti 4.2.2009 mm. Usain Boltille, Haile Gebreselassielle, Kenenisa Bekelelle ja Shelly-Ann Fraserille myönnetystä neljän vuoden viisumista, jota he tarvitsivat käynteihin ja hoitojaksoihin Hartmannin klinikalla Irlannissa. Hartmann oli itse lobannut tällaisen viisumin 28:lle urheilun supertähdelle.

Tämän uutisen myötä tuli julkiseksi tieto urheilijoista, jotka hakeutuivat Hartmannin hoitoihin ja hänen ohjauksessaan aika varmasti nojaavat harjoittelussaan AIS/kohdevenytyksiin. Kilpailusyistä syntynyt salailun muuri AIS:n ympärillä alkoi näin murtua noin kahdeksan vuotta sitten. (Schengen -alueen EU-maiden kansalaiset eivät tarvitse viisumia Irlantiin, joten EU-maiden urheilijoiden vierailuista Hartmannin klinikalla ei ole tehty vastaavia uutisia.)

Hartmannilla itsellään on ollut jossain määrin salaileva suhde AIS:ään. Hän käyttää AIS/kohdevenyttelyä systemaattisesti vammojen hoitamiseen ja niiden ehkäisemiseen sekä opastaa urheilijat tekemään venytyksiä. Nettisivustossaan hän kuitenkin kirjoittaa AIS:stä vain "A physical therapy approach" -artikkelissa ja "Hope on a rope" -jutussa. Oman elämäkertakirjansa "Born to Perform" -sivuilla hän ei mainitse AIS:ää ainuttakaan kertaa. Esipuheessa hän kiittää muita elämäänsä ja uraansa vaikuttaneita henkilöitä, mutta ei AIS:n kehittäjää ja oppi-isäänsä Aaron Mattesia. Tämä on jopa hämmentävää.

Tähän hyvin niukkaan AIS:n mainitsemiseen Hartmannin sivuilla ja haastatteluissa saattaa tosin olla myös syynä tarve pitää tätä urheilijoiden "salaista asetta" pimennossa kilpailijoilta.  Saksalaiset ovat kuitenkin päätelleet tämän "Geheimwaffen" merkityksen urheilijoille ja ilmeisesti soveltaneet sitä jo vuosien ajan urheilijoittensa harjoittelussa.  

Kohdevenyttely-kirjan kolmannessa ja neljännessä painoksessa sivuilla 17-18 tein samanlaisen päätelmän AIS:n vaikutuksesta Mo Farahin ja Usain Boltin sekä lukuisten muidenkin huippu-urheilijoiden saavutuksiin. Tieto on arvokas myös suomalaisille urheilijoille. 

Lähdetekstit

1.“Opening of a new branch of Clinic in Kenya” 

Juttu löytyy www.hartmann-international.com –sivustolta alaotsikosta “articles”. (Se on 13. artikkeli). Punaisella korostetussa kappaleessa kerrotaan Mo Farahin harjoitelleen Itenissä puolen vuoden ajan ennen Lontoon olympiakisoja.  

"Gerard Hartmann and Hartmann-International Sports Injury Clinic have had a relationship with elite Kenyan athletes that spans two decades. The list of Kenyan Olympic medallists, world record holders and world champions who have been treated, coached, rehabilitated and mentored back to winning performances on the world athletics stage by Gerard Hartmann reads like a roll of honour.

If you ask Gerard Hartmann he will tell you that a large part of his heart lies in Kenya’s simplistic organic lifestyle.

However there will be nothing simplistic about the new collaboration between Hartmann-International Sports Injury Clinic and the High Altitude Training Centre, which is run by Lornah Kiplagat and caters for the training needs of the world’s best athletes all year round.

Lornah Kiplagat is recognised world wide for the great efforts she is going to in creating an avenue of education for Kenyan boys and girls in "The Lornah Kiplagat Foundation". Every year these students gain entry to many leading Universities in the United States and Canada who would never had the opportunity without her foundation.

Her vision has now grown to the Lornah Kiplagat Sports Academy, an eight million euro state of the art College which will allow the next generation of Kenyan athletes to grow both academically and athletically which is shortly due to begin construction.

Lornah has benefited from Gerard Hartmann’s expertise while competing as an elite athlete and so has requested that Hartmann-International Sports Injury Clinic head the physiotherapy department in the college in conjunction with Moy University, which is based in Eldoret.

In this way the man who has affectionately become known as "Daktari", which means Doctor, in the lore of elite Kenyan athletics will now have a means to pass on his knowledge to the next generation of athletes to come, while treating the current stars of athletics.

The opening of the clinic also coincides with the recent announcement that UK Athletics have named the High Altitude Training Centre in Iten, Kenya as their primary altitude-training centre up to and beyond the London 2012 Olympics (Mo Farah already spends half his year based in Iten).

So in more ways than one the opening of Hartmann-International Sports Injury Clinic, in Iten is literally a marriage made in heaven as it is located at an altitude of 8,000 feet high up in the Rift Valley Escarpment and keeps the rich tradition of Irish influence in this Mecca of athletics alive which Brother Colm began over 35 years ago.

Gerard has treated over 100 of the top Kenyan athletes including:

  • Moses Kiptanui
  • Douglas Wakiihuri                      
  • William Tanui   
  • Sally Barsosio                            
  • Daniel Komen
  • Lornah Kiplagat
  • Vivian Cheryiot
  • Linet Masai
  • Moses Masai
  • Paul Bitok" 

 2.“Training Confidential: Mo Farah”. 

 Tämä haastattelu on nettisivustolta “ShortList.com.”  Se on tehty vuonna 2011.

Kysymykseen “What part of your body suffers the most”, Mo Farah vastaa mm, että Gerard Hartmann on hänen fysioterapeuttinsa ja että käsittely on äärimmäisen kivuliasta.  Hän tarkoittanee sillä Hartmannin kuuluisaa arpikudoksen irrottamista voimakkaalla manipulaatiolla lihassäikeiden poikkisuuntaan. (Olen kertonut siitä “Aktiivinen kohdevenyttely” -kirjan 3. ja 4. painoksen sivulla 108.)  Koska se on äärimmäisen kivuliasta ja vaatii suurta taitoa terapeutilta, Hartmann pitää vammojen ehkäisemistä perusteellisella AIS/Kohdevenyttelyllä erittäin tärkeänä, erityisesti ennen kovia harjoituksia.  

TRAINING CONFIDENTIAL: MO FARAH

Britain’s 5,000m World Champion on his Olympic training regime

"I am thinking of bringing my medals here.” Sitting at Arsenal’s Emirates Stadium, Mo Farah, 28, isn’t just making fun of his beloved team’s recent lack of silverware; it’s the realisation of his own startling transformation. And with London 2012 now in his sights, ShortList discovered the secrets of his success.

How did you keep yourself motivated during the years you weren’t winning?

Ambition. Once I experienced winning a European Championship and being on the podium — that euphoria — I pushed myself harder to win the World Championship. The only pressure should be what you put on yourself.

What’s the toughest thing about your training?

My family and I now live in Portland, Oregon, close to Nike’s headquarters, where I train. But often I’ll spend a week in the mountains for high-altitude training. Not seeing my family is hard, but I’ve got to keep focused.

How advanced is Nike HQ?

I have a great team who make the most of all advancements. If I’m a few seconds off the time I need to be running, they’ll run blood tests, which could show it’s a virus that’s slowed me down, or whether I’m overtraining.

What’s your most hi-tech piece of training equipment?

My underwater treadmill. It’s exactly the same as a normal one, except that you put it into a swimming pool. It takes the pressure off your legs, helps you recover, and you can run more miles without getting hurt.

You have a big machine with you — what is it?

Whenever I’m somewhere that’s at sea level, like here in London, I’ll sleep in a high-altitude tent, and this box is what makes the air high-altitude. The only problem is that it’s really heavy and we have to carry it everywhere.

Tell us about your nutrition regime — what do you eat a lot of?

Bananas are good, or anything with good protein or good carbs. I count my five-a-day as a must. But I’ve got such a sweet tooth that if you put candy in front of me and I’ll eat it.

What’s your poison — Skittles?

[Laughs] I love Skittles. Especially as I’m based in America where you can get wild berry flavour. They taste good. I bought a massive bag of them from a wholesaler near my training camp and I didn’t take it to my room in case I finished them all. Instead, I put them in the car, so every morning before I went on a run I’d dip my hand into the window and grab a few.

What’s your ultimate iPod training song?

I like 2Pac’s Keep Ya Head Up. I like listening to Jay-Z as well.

Were you always a good trainer or did you have to work at it?

I had to work at it. I still do. I made a lot of changes in 2005. I used to think it was OK to train and then go out with my friends and live a normal life, but I realised that I couldn’t if I wanted to be a top athlete.

Do you follow the same training plan most days?

We mix it up. My team has session plans that change day to day, plus I have different coaches for different aspects of fitness. It’s important not to do too many different aspects daily, as I don’t want to suffer burnout.

What part of your body suffers the most?

The legs, and not even a specific part — everywhere. When you do it week in, week out, it can hurt. I have massages with a physio called Gerard Hartmann, who’s one of the world’s best. And it hurts. Man, you would pay him to let you off the table.

We heard you recently trained with Arsenal FC…

I was lucky enough to be invited to watch them train, and Arsene Wenger asked if I’d like to run out with them on the training pitch, which was one of the best days of my life. I didn’t take part in a physical game in case I got injured, but I passed the ball around a bit — my passing was awful.

Did you race Theo Walcott?

No, but I think we should do it for charity. [Speaks to his agent] What do you think? 200m? [Agent: “He ran 100m in 10.8 secs”]. Seriously? OK then, we’ll do 400m.

MO’S KILLER TRAINING TIP

Drink immediately before or after a 5k or 10k run, but not during it. Running with a bottle puts more pressure on whatever side of your body it’s weighing down, and running well is all about balance.

 

 3.”Hope on a rope” -artikkeli

Tämä juttu on www.hartmann-international.com -sivuston artikkelien joukossa järjestyksessä 23.  Artikkelissa on yhteensä noin 10 A4-sivua, mm. ohjeet kuvineen kymmeneen juoksijoille tärkeään venytykseen. Tässä on kopioitu vain otteita artikkelin alkuosasta. 

 Punaisella korostetussa tekstissä Hartmann sanoo suomennettuna:

Vaikutan ammatissani eliittiurheiluun ja olen tuonut Mattesin kehittämät tekniikat olympiavoittajille ja maailmanmestareille, joista monilla oli vain vähän aikaisempaa tietoa venyttelystä.  Nyt maailman kilpaurheilussa useimmat urheilijat pitävät AIS/kohdevenyttelyä muita parempana.

Viimeinen, punaisella korostettu lause kertoo sen Hartmannin ohjeen, että urheilijan tulee venytellä aina ennen harjoitusta, jotta lihakset ovat valmiina harjoituksen rasitukseen.  Se ehkäisee rasitusvammoja.  Harjoituksen jälkeen tulee venytellä kevyesti, jotta kudoksiin saadaan takaisin joustavuus ja venyvyys, joita harjoitus ja väsyminen ovat heikentäneet.                   

 

Hope on a rope (otteita artikkelista)

First published in Irish Runner magazine

The year was 1990; I was on a practicum placement at the University of Florida, working in the training room treating members of the swimming and track teams.

Everything I knew to that time about stretching 'went to the door'. As an athlete, I had always set aside ten to 15 minutes per day to stretch - but had always held a stretch for 20 seconds and up to a minute.

As I stretched, my muscles would often tremble, but I reasoned that if I held the stretch for long enough (a static stretch) the muscles would lengthen. Amazingly, it never registered with me that though I stretched regularly I never made any gains in flexibility. Sound familiar?

At the University of Florida, some of the elites followed a system that entailed holding a stretch for only two seconds, releasing, and repeating up to 12 times. They used ropes to assist the stretch.

I was intrigued, especially as these swimmers and track athletes were highly enthusiastic about the results of this system, 'active isolated stretching'.

…….

My fascination led me to the developer of AIS, Aaron Mattes, a kinesiotherapist who not only directed a highly successful physical therapy practice in Sarasota, Florida, but also studied and researched stretching for over 30 years and is a world renowned expert on flexibility.

A one-day visit to Aaron's clinic resulted in Aaron recognizing my intensity of interest in the science of stretching and an offer to 'take me under his wing' for a year at his clinic.

Ten years after my introduction to AIS, I can claim to be more flexible than at any time prior to that introduction. Through my professional involvement with elite athletes I have brought the techniques developed by Mattes to Olympic and world champions, many of whom previously knew little about stretching.

Now at competitions worldwide, the system termed active isolated stretching is preferred by most athletes.

For instance, behind the glamour of the amazing Michael Johnson is a warm-up routine that has 40 minutes of isolated stretching as the main ingredient. Eighty percent of Michael's pre-race warm-up is done stretching on a treatment table - with very minimal running before going onto the start blocks.

…….

Athletes should always stretch prior to training to prepare muscles for the rigours of exercise and so prevent injuries. After training, stretch gently to regain some of the tissue extensibility lost through hard exercise/fatigue.

One of the main characteristics associated with runners as they age is loss of range of motion. Stretching is the single most important thing you can do to keep your body limber.

4.“Gerard Hartmann lockt die Stars auf die Insel”

Saksalainen yleisurheilun lehti ja nettisivusto www.leichtathletik.de julkaisi huhtikuussa 2009 tämän Silke Bernhartin kirjoittaman artikkelin. Artikkeli vastaa kysymykseen: mikä houkuttelee Usain Boltin tasoisia urheilun supertähtiä Irlantiin Hartmannin klinikalle. Vastaus on punaisella värillä tehostetussa kappaleessa jutun loppuosassa. Urheilun tähtiä houkuttelee Irlantiin Hartmannin salainen ase, AIS eli kohdevenyttely. Olen suomentanut kappaleen seuraavasti:

 ”Salainen ase aktiivinen kohdevenyttely”

Sekä vammasta toipumisessa että niiden ehkäisemisessä Gerard Hartmann vannoo erään erityisen venyttelytavan nimiin: AIS/Aktiivisessa kohdevenyttelyssä venytetään vain muutaman sekunnin ajan, mutta sitä toistetaan useita kertoja.  Hän jopa varoittaa tekemästä pitkiä, voimantuottoa heikentäviä venytyksiä, jotka voivat pikaisesti johtaa ylirasitukseen: ”Haittavaikutukset ovat usein väistämättömiä, kun urheilija tekee siinä liian suuria ponnistuksia.” 

 (Näin Hartmann, samoin kuin Mattes kirjoissaan varoittaa pitkien staattisten venytysten aiheuttavan voimantuoton heikkenemistä ja mahdollisia kudosvaurioita.)

 11.04.2009 | International | Silke Bernhart

Gerard Hartmann lockt die Stars auf die Insel

Was könnte Usain Bolt in Irland wollen? Oder der Äthiopier Kenenisa Bekele? Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser? Zugegeben, die Insel ist landschaftlich reizvoll – wenn nur der Regen nicht wäre. Wer die Wärme gewohnt ist, dem kann selbst der Sommer dort trostlos erscheinen. Dennoch haben insgesamt 31 internationale Top-Athleten und Trainer gleich ein Vier-Jahres-Visum für Irland beantragt. Und das liegt nur an einem Mann: Gerard Hartmann. 

(Kuva Usain Boltista)

Usain Bolt hat für den Verletzungsfall vorgesorgt (Foto: Chai)

Gerard Hartmann ist der wohl am häufigsten von Leichtathleten aufgesuchte Physiotherapeut weltweit. Als „Guru“ wird er bezeichnet, als „Mann mit den magischen Händen“. Die Liste seiner Patienten ähnelt einer Hall of Fame der jüngeren Sportgeschichte. Rund 50 olympische Medaillengewinner sowie 30 Weltmeister soll er bereits behandelt haben (die Angaben schwanken), dazu Sieger der ganz großen Städte-Marathons der Welt.

Kein Wunder also, dass auch die Hoffnungsträger für die Olympischen Spiele 2012 in London (Großbritannien) für den Verletzungsfall gerüstet und besonders während ihrer Aufenthalte in Europa immer in Reichweite des Iren sein wollen. Da Irland jedoch kein Mitglied der Schengen-Staaten ist, stellt es sich für Nicht-Europäer als schwierig dar, kurzfristig eine Einreisegenehmigung zu erhalten. Um dem vorzubeugen, bewilligte das irische Justizministerium in diesem Frühjahr zahlreichen Spitzenathleten ein Vier-Jahres-Visum, das ihnen Kurzaufenthalte von bis zu 90 Tagen auf der Insel ermöglicht.

Athletenmanagement federführend

Initiiert wurde die Aktion von Usain Bolts Manager Ricky Simms, Geschäftsführer der Sportmanagement-Agentur PACE mit Sitz in Teddington (Großbritannien), der ebenso wie Gerard Hartmann Ire ist und in Zusammenarbeit mit diesem die Visa beantragt hat.

Den Traum seiner Landsleute, dem 100-Meter-Weltrekordhalter demnächst auf heimischen Sportplätzen zu begegnen, muss Ricky Simms allerdings zunichte machen: „Usain ist ein Sprinter aus Jamaika, der dort in der Sonne trainiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihn irgendwo anders hin zieht, besonders wenn man bedenkt, dass selbst irische Sprinter im Ausland trainieren.“

Nur im Notfall werden die Athleten, die ein Visum erhalten haben, unter ihnen übrigens auch Haile Gebrselassie (Äthiopien), Asafa Powell (Jamaika) und Usain Bolts Trainer Glen Mills, also nach Irland reisen. Genauer gesagt nach Limerick, denn auf dem Campus der Universität von Limerick (UL) hat Gerard Hartmann seine Sportklinik errichtet. Hier können während der Rehabilitationsphase auch die brandneuen und hochmodernen Einrichtungen der Sportfakultät genutzt werden.

(Kuva Paula Radcliffestä)

Paula Radcliffe schwört auf die Dienste Gerard Hartmanns (Foto: Chai)

 Sportliche Wurzeln im Triathlon

Gerard Hartmanns eigene sportliche Wurzeln liegen beim Triathlon. Insgesamt sieben Mal gewann er in dieser Sportart den nationalen Titel, vertrat sein Land zwischen 1984 und 1991 bei Europa- und Weltmeisterschaften und beim Ironman-Triathlon auf Hawaii (USA). Als College-Stipendiat hatte er zuvor in den USA auch an Mittelstrecken-Wettbewerben der Leichtathletik teilgenommen. Ein Fahrradunfall beendete schließlich seine aktive Laufbahn.

Das Studium der Physiotherapie absolvierte der heute 49-Jährige in Florida (USA), wo er anschließend seine erste Praxis eröffnete. 1997 ging er nach Irland zurück, baute dort zunächst in Limericks Innenstadt die International Sports Injury Clinic auf und zog dann mit Eröffnung der UL Sportfakultät auf den Universitätscampus am Stadtrand um.

Ist er nicht in seiner Praxis anzutreffen, befindet sich der Ire mit hoher Wahrscheinlichkeit bei internationalen Sportveranstaltungen. 1996 begleitete er die irische Delegation zu den Olympischen Spielen in Atlanta (USA), vier Jahre später war er mit der britischen Nationalmannschaft in Sydney (Australien) vor Ort. Auch bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften und Grand-Slam-Tennisturnieren wurden seine Dienste in Anspruch genommen.

Mentor von Paula Radcliffe


Am häufigsten hörte man den Namen Gerard Hartmann in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit der britischen Ausnahmeläuferin Paula Radcliffe. Die Marathon-Weltrekordhalterin ist bereits seit 1997 ständiger Gast in seiner Klinik und voll des Lobes für ihren persönlichen Physiotherapeuten: „Gerard versteht die Athleten. Er arbeitet nicht nur an der Verletzung, sondern auch im mentalen Bereich, und ist so positiv, dass man sich in seiner Gegenwart total entspannen kann. Ich glaube, dass er eine Gabe hat, die andere in diesem Beruf nicht besitzen.“

Mehrere Wochen verbrachte die Britin im Vorfeld großer Wettbewerbe bisher regelmäßig in Limerick, ließ sich zweimal am Tag bis zu zwei Stunden lang massieren. „Paula ist mit Abstand die professionellste Athletin, mit der ich je gearbeitet habe“, sagt Gerard Hartmann über die Ex-Weltmeisterin im Marathon.

(Kuva Niken juoksukengästä)

An der Entwicklung des Nike Free Laufschuhs war Gerard Hartmann beteiligt (Foto: Nike)

Die ExpertiseZu den weiteren Athleten, die mit der Hilfe des Physiotherapeuten auf den Punkt topfit wurden, gehören auch Kelly Holmes, Doppel-Olympiasiegerin über 800 und 1.500 Meter, Colin Jackson, zweifacher Hürden-Weltmeister (beide Großbritannien) und Moses Kiptanui (Kenia), dreimaliger Weltmeister über 3.000 Meter Hindernis.


Geheimwaffe aktives isoliertes Stretching

Sowohl für die Phase der Rehabilitation als auch zur Prävention schwört Gerard Hartmann auf eine besondere Form des Stretching: Das sogenannte aktive isolierte Stretching, bei dem eine Dehnübung nur wenige Sekunden gehalten, dafür aber häufig wiederholt wird. Außerdem warnt er vor zu langen, kraftraubenden Trainingsphasen, die schnell zu Übertraining führen können: „Verletzungen sind oft unvermeidbar, weil die Athleten zu große Anstrengungen zu bewältigen haben.“

Die Expertise des Iren machte sich auch der Sportartikel-Hersteller Nike zunutze, der ihn für die Entwicklung des Nike Free Laufschuhs zu Rate zog. Das ultraleichte und extrem flexible Modell soll das Barfußlaufen simulieren, Muskeln stärken und die Dehnbarkeit verbessern. „Die Verformung der Fußmuskulatur ist eines der Probleme, die am häufigsten Verletzungen hervorrufen“, erklärt Gerard Hartmann.

Paula Radcliffe trug das Sportgerät als eine der ersten Athletinnen schon als Prototyp im Training. Rund ein Drittel ihrer wöchentlichen Laufeinheiten absolvierte sie im Nike Free. Ob auch Usain Bolt ein Paar dieser Schuhe besitzt, ist nicht bekannt.

 

 5.”Keeping bolt on the right track”

Irlantilainen “Athletics” kirjoitti 30.12.2008:

 FIRST, sadly, we must shatter a lovely sporting dream. No, contrary to rumours, Usain Bolt will not be coming to train in Ireland before the 2012 Olympics.

Lightning Bolt -- from teen talent to global star

There has been speculation that he would be leaving some scorch marks around the University of Limerick (UL) campus which grew legs and accelerated almost as alarmingly as the gangly Jamaican himself in the wake of the Beijing Games.

That's because the fastest man in history is managed by Letterkenny's Ricky Simms, who has close ties with UL where renowned Irish sports therapist Gerard Hartmann is also based.

It is not the only fairytale that Simms has heard about his young charge since the astonishing 'Lightning Bolt' shot to superstardom four months ago but, given the link with his native country, it particularly tickles him.

"Usain's a sprinter from Jamaica, who trains down there in the sunshine. I can't see him wanting to train anywhere else, especially when you consider that Ireland's top sprinters go abroad to train," Simms chuckled.

Since his historic three Olympic sprint golds, which even surpassed Carl Lewis because all of Bolt's were achieved with world records, he is arguably the hottest property in world sport.

At just 22 he is also as recognisable as Barack Obama, with all the attendant diminution on his freedom and privacy that entails, which has already necessitated some lifestyle changes.

The Jamaican government are now paying for two full-time bodyguards for their favourite sporting son, who has also had to move house on the island to a new gated community

"The Jamaican people themselves are very relaxed. They're generally not into celebrity culture so it has not been too bad," Simms explained.

"Also, people don't realise that Usain was very well known in Jamaica since he was 15," he explained, a reference to the 'Trelawny Express' winning the World Junior (U-19) title on home soil at that tender age.

Simms is repeatedly referred to as Bolt's 'agent', which is a word that screams of that 'Show Me The Money!' stereotype but, apart from his youthful looks, he could not be more removed from the Jerry Maguire movie character.

A quiet-spoken UUJ graduate who taught PE and still coaches some of the athletes contracted to his London agency, he prefers the title, 'athlete's representative.

 

6. Athletics: Sprint king Bolt given fast-track access to Ireland

Hartmann’s world-class operation, often forcing him to treat athletes in London or forcing his clients to seek treatment elsewhere.

Two of world athletics biggest agencies – London-based PACE and Doyle Sports Management in Atlanta – have already requested him to provide back-up treatment for global superstars like Bolt and Asafa Powell during the next Olympic cycle.

Hartmann stressed yesterday that his clients will rarely need to stay for more than seven to 14 days at a time.

“It is brilliant that the department has recognized what we are doing and the potential in it for Ireland, especially with 2012 coming up,” said Hartmann.

 

7. Sie nennen ihn ”Daktari” Saksalaisen “Physiopraxis” -lehden Joachim Schwartz haastatteli Hartmannia lehden helmikuun 2011 numeroon. (Se on Hartmann-international -sivujen 15. artikkeli.)  Schwartz toteaa, että Hartmann on maailman parhaita urheilufysioterapeutteja ja kysyy: mihin hänen menestyksensä perustuu?

Kiinnostavin on jutun toisen palstan viimeinen kappale otsikolla ”Seine techniken: Keine besonderen.” Kappaleessa luetellut Hartmannin käyttämät hoitotekniikat ovat samoja kuin muillakin urheilufysioterapeuteilla, mutta erottava asia on: ”Hartmannin kehittämä avustettuna tehty aktiivinen kohdevenyttely.”  (Tieto on sikäli virheellinen, että myös avustettuna tehty AIS on Aaron Mattesin, ei Hartmannin kehittämä.)  Kuitenkin, myös tässä fysioterapeuttien lehdessä AIS/kohdevenyttely nousee esiin Hartmannin käyttämien hoitotekniikoiden joukosta.

(Schwartzin haastattelun kopioiminen tähän ei onnistunut. Tekstin voi lukea Hartmann-international -sivustolta etsimällä 15.artikkelin ja valisemalla sen.)