KOHDEVENYTYKSET
SOPIVAT KAIKILLE

Venytysasennot ovat
yksinkertaisia ja helppo oppia sekä sopivat jokaiselle iästä ja fyysisestä kunnosta riippumatta.

Kohdevenytykset vähentävät lihasten kireyttä ja kipuja sekä
ehkäisevät kramppeja.

Venytykset helpottavat
liikuntaa ja arkiaskareita
sekä antavat hyvän olon tunteen.

"Aktiivinen kohdevenyttely"
-kirjan 53 venytystä myös
vahvistavat kehon lihaksia ja hoitavat niiden sekä jänteiden ja nivelten kuntoa ja terveyttä.

Aaron Mattes on tehnyt opaskirjan "Specific Stretching for Everyone,"
jossa on kuvattu kohde-
venytykset kehon tärkeim-
mille lihaksille. Venytyksiä
olisi hyvä tehdä päivittäin
ja perusteellinen venyttely
ainakin kerran viikossa.

AKTIIVINEN KOHDEVENYTTELY -KIRJASTA ILMESTYI
VUONNA 2014 NELJÄS, TÄYDENNETTY PAINOS

Kirjassa on ohjeet 53
tärkeimmän venytyksen
tekemiseen 30 eri
urheilulajin harrastajille.
Siinä on myös runsaasti
tietoa aktiivisesta
kohdevenyttelystä ja sen
perusteista sekä vertailua
muihin venytystapoihin.

Maailmalla kohdevenyttely
tunnetaan nimellä AIS eli
"Active Isolated
Stretching." Aaron L.
Mattes kehitti sen
USA:ssa 1970 -luvulla.Mattesin uusin kirja
AIS/kohdevenyttelystä on
"Aaron Mattes`Active
Isolated Stretching".
Se ilmestyi vuonna 2012
ja siinä on kuvattu noin
120 venytystä kehon eri
lihaksille ja niiden osille.

Näin suuri määrä
venytyksiä on tarpeen erityisesti fysioterapian
sovelluksia varten.
Urheilijat tarvitsevat
tarkkaan kuhunkin
lihakseen tai sen osaan
kohdistettuja venytyksiä
muun muassa vammoista
kuntoutumisessa.

 www.kohdevenyttely.net

 Sivuston ylläpitäjä ja "Aktiivinen kohdevenyttely" -kirjan tekijä on 

 Pertti Kukkonen,

-Valtiot.tri, professori

-Eläkkeellä oleva tutkimusjohtaja

-Tietokirjailija

-Väitöskirja vuonna 1968 ekonometriasta Helsingin Yliopistossa

-Jatko-opintoja vuosina 1968-1969 University of Californiassa

-Tutkija, osastopällikkö ja johtaja Suomen Pankissa vuosina 1960-1982 

-Toimitusjohtaja, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, v, 1982-1997

-Dosentti Helsingin Yliopistossa ja Turun Kauppakorkeakoulussa

-Julkaissut kirjoja ja artikkeleita taloustieteestä ja taloudesta sekä

lehtikirjoituksia talouspolitiikasta sekä liikunnasta ja urheilusta. 

Olen harrastanut juoksua vuodesta 1968 lähtien: 

Osallistuin satoihin kisoihin, mm. 17 maratoniin.

Venyttelin tavanomaisen staattisen venyttelyn ohjeiden mukaan.

Se kuitenkin rasitti erityisesti alaselkää ja pakaroita sekä aiheutti 

iskiaskipua. Lopulta vuonna 2002 alaselän vaivat ja iskiaskipu

olivat tekemässä juoksemisen mahdottomaksi. Etsin apua ja

ohjeita netin kautta ja osuin sivuille, joilla kerrottiin AIS

-venyttelystä. Hankin Aaron Mattesin kirjan, jossa

AIS/Kohdevenyttelyä opastettiin perusteellisesti.

Muutaman viikon ahkeran kohdevenyttelyn jälkeen alaselän vaivat

ja iskiaskivut hävisivät, eivätkä ole enää vaivanneet kertaakaan.

Olin löytänyt venyttelytekniikan, joka toimi hämmästyttävän hyvin. 

Kehon jäykkyys hävisi ja liikkuvuus on nyt parempi kuin koskaan 

lapsuuden jälkeen. Askeleen pituus kasvoi ja juoksuvauhti parani 

huomattavasti. Kohdevenyttelyn ansiosta olen voinut lisätä 

juoksumäärää ja harjoitusten tehoa. Tuloksena oli vuosina

2006-2008 ikäluokassani 12 Suomen mestaruutta 1500 metrin -

maratonin matkoilla ja Euroopan mestaruus maratonilla.

Kohdevenyttelyn kuntouttava vaikutus kehooni oli niin hämmästyttävä, 

että lähdin selvittämään mistä oikein oli kysymys. Olen viettänyt vuosia

keräten tietoa AIS/kohdevenyttelystä ja pyrkinyt ymmärtämään venyttelyn

urheilulääketieteellisiä tutkimuksia. Näin syntyi kirja "Aktiivinen

kohdevenyttely", joka ilmestyi vuonna 2011. Tietoa on kertynyt siinä

määrin lisää, että kirjasta tehtiin täydennetty, kolmas painos vuonna 

2013 ja neljäs painos vuonna 2014. Olen myös kirjoittanut noin 15

artikkelia kohdevenyttelystä.

Juoksukaverini Sporttiklubi Pumpussa ovat olleet innostuneita

kohdevenytyksistä. Olen ohjannut heidän viikottaisia venytysharjoituksiaan 

kymmenen vuoden ajan. Näin olemme saaneet kokemuksia  

kohdevenytysten hyvästä trehosta ikääntyvien kuntoilijoiden liikunnan

jatkamisessa ja helpottamisessa korkeaan ikään saakka.  Pumpun jäsenet

ovat iältään 74 - 88 -vuotiaita. 

Toinen kohdevenyttely-kirjan syntyyn merkittävästi vaikuttanut yhteisö 

on Juoksija -lehden toimitus.  "Juoksija" on julkaissut juttujani  

kohdevenyttelystä ja "Hiihto" -lehden päätoimittaja Seppo Anttila teki kuvat

kohdevenyttely -kirjaan.